Greppa kemin

ReS-1503

Det finns många smarta begrepp som används inom kemin för att förklara mer komplicerade företeelser. Er uppgift är att para ihop begreppen nedanför med olika vardagsprodukter som passar in på dem. Vi förutsätter normalt tryck och rumstemperatur. För varje begrepp ska endast en produkt passas in. Fler alternativ är möjliga men bara ett gör att paren går jämnt upp.

 

ReS_1503 Greppa kemin Tabell

 

ReS_1503 Greppa kemin svarstabell

Rätt svar Fråga: Greppa kemin

ReS_1503 Greppa kemin Rätta svar

Kommentar

Molekylföreningar har kovalenta bindningar, så kallade elektronparbindningar, vilket betyder att de delar elektroner mellan atomerna i molekylen. Kolföreningar som alkoholer och ketoner eller sockermolekyler är typiska molekylföreningar. Även det rena kolet har kovalenta bindningar, men det är ett av två rena grundämnen bland de uppräknade och passar bäst tillsammans med begreppet grundämne för att få uppgiften att gå jämnt ut.

Jonföreningar kallas ibland för salter. De bygger på en elektrostatisk attraktion mellan joner med motsatt laddning och här har elektroner flyttat över från en atom till en annan atom i föreningen så att en elektrostatisk attraktion uppstår. Av ämnena i uppgiften är det koksalt, NaCl, som är jonföreningen. Här har natrium släppt en elektron till klor, så att vi får jonerna  Na+ och Cl-. I en ättiksyralösning i vatten finns acetatjonen, CH3COO- .

En legering är egentligen en blandning av två eller flera metaller. De kan se ut som en ren metall, och skulle även kunna passa in på begreppet metall i uppgiften, men av de ämnena som räknas upp är det den enda legeringen. Mässing är en legering mellan metallerna koppar och zink. Ibland sätter man även till andra metaller för att förändra egenskaperna hos legeringen.

Metall kallas ett grundämne eller en legering med metalliska egenskaper, till exempel bra ledningsförmåga för elektricitet och värme, formbarhet, i allmänhet hög densitet och 
metallglans .
Av alternativen ovan är det aluminium som helt passar in. Mässing är en blandning mellan koppar och zink och räknas här främst som legering men det är också en metall.

Syran i uppgiften är ättiksyra, vilken ni kanske känner igen på lukten. Speciellt för syror är att de kan avge vätejoner, så kallade protoner, H+.
Baser är däremot är bra på att ta upp protoner. Den bas vi har med i uppgiften är ammoniak, som också har en mycket speciell lukt.
Alternativ kan man också se vattenmolekylen som en bas och/eller en syra. Den är en så kallad amfolyt och kan fungera både som protonupptagare och protongivare.

Grundämnen består bara av en enda sorts atomer, de är alltså helt rena. I denna uppgift är det kol som är grundämnet. Det skulle också kunna vara aluminium, men för att få uppgiften att gå jämnt ut måste aluminium placeras tillsammans med metall.

Lgr11 centralt innehåll

Kemin i naturen

  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

  • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.