Geometriska figurer

Utt1709

Utt1709_Geometriska_figurer

Vilken av följande fyra geometriska figurer har störst area?

Rätt svar Fråga: Geometriska figurer

b) En kvadrat med sidan 10 cm.

Kommentar

Ett alternativ att lösa uppgiften är genom att räkna ut arean för varje figur med figurernas areaekvationer och sedan konstatera vilken som är störst. Ett annat sätt är att jämföra två figurer åt gången. Börja med alternativ a och b. En cirkel med diameter lika stor som sidan på en kvadrat hamnar helt innanför kvadraten, dvs. alternativ b har större area än alternativ a. Jämför alternativ b och c. En kvadrat med diagonalen lika stor som sidan på en annan kvadrat hamnar helt innanför, dvs. alternativ b har större area än alternativ c. Jämför alternativ b och d. En liksidig triangel med sidan lika stor som sidan på en kvadrat hamnar helt innanför, dvs. alternativ b har större area än alternativ d.