Geocaching

Utt-1407

Geocaching är en modern och världsomspännande variant av skattjakt utomhus med hjälp av en GPS-mottagare. Ett av följande alternativ är inte nödvändigt för att GPS-systemet ska fungera. Vilket?

 

Rätt svar Fråga: Geocaching

C) Kompass

Lgr11 centralt innehåll

Tekniska lösningar

  • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.