Funderingar på en bänk

Utt1814

Utt1814-Funderingar på en bänk

Tre personer sitter på en bänk. De kommer på att deras sammanlagda ålder är 50 år och att den äldsta personen är exakt dubbelt så gammal som den yngsta. Vilket av följande påstående är sant?

Rätt svar Fråga: Funderingar på en bänk

d) Ingen är äldre än 25 år.

Lgr11 centralt innehåll

Algebra

  • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för enkel ekvationslösning.

 

Problemlösning

  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.