Fritt fall

Utt-1410

2012 hoppade Felix Baumgartner från en höjd av 39 km. Hans fart ökade till över 1300 km/h, men minskade långt innan han utlöste fallskärmen. Varför minskade farten?

Utt-1410_FrittFall

Rätt svar Fråga: Fritt fall

D) Luften är tätare närmare jordytan och där blir luftmotståndet större.

Lgr11 centralt innehåll

Fysiken i naturen och samhället

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Fysiken och vardagslivet

  • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.