Fotosyntesen

Utt1708

Utt1708_Fotosyntes

Vid fotosyntesen använder växter solens ljus för att skapa druvsocker och syre, med hjälp av koldioxid och vatten.

Solljus+koldioxid+vatten → Druvsocker +syre

Då sker en energiomvandling från solljuset till en energiform som blir lagrad i växten. Vad kallas den energiformen?

Rätt svar Fråga: Fotosyntesen

c) Kemisk energi

Kommentar

Energi kan aldrig försvinna, däremot kan en viss energiform omvandlas till en annan. Växter använder solenergi för att bygga om koldioxid och vatten till energirik glukos (druvsocker) under fotosyntesen.

Lgr11 centralt innehåll

  • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner. (Kemi)
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster. (Biologi)