Fossila bränslen – solenergi?

Utt-0715

Vi använder många olika energislag för transporter, uppvärmning av hus och i våra industrier.

Vilket av följande påståenden är felaktigt?

Rätt svar Fråga: Fossila bränslen – solenergi?

B. Kärnenergi är solenergi lagrad under årtusenden i jordskorpans inre då solens strålar gjort vissa grundämnen radioaktiva.

Kommentar

Alla de uppräknade energislagen utom kärnenergin är faktiskt lagrad solenergi. Den tid det har tagit att lagra de olika solenergiformerna är dock väldigt olika långa.

Allra längst tid har det tagit för olja att lagras i jordskorpan (miljontals år) och nu är människan på god väga att använda hela det energilagret på något århundrade bara. Det är viktigt att vi inte använder solenergi i en högre takt än den återbildas. Kärnenergi i jordens inre och i jordskorpan har inget med instrålad solenergi att göra. De radioaktiva ämnen som avger energi när de sönderfaller bildades och lagrades i jordens inre i samband med att vårt solsystem bildades.

Lgr11 centralt innehåll

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.