Flygande rör

Utt1809

Utt1809- Flygande rör

Rör används i många olika tekniska konstruktioner. Rörformen kan också hittas i fågelskelett, som ofta består av ben som är ihåliga. Vad är fördelen för fåglarna med rörformen på skelettdelarna?

Rätt svar Fråga: Flygande rör

b) Rörformen gör att skelettet blir lättare i förhållande till hur starkt det är.

Kommentar

Fåglarnas rörformade skelettdelar innebär att de blir starkare i förhållande till skelettets massa. Alla fågelarter har inte samma form av rörformade skelettdelar. Beroende på om fågelarter flyger mycket eller lite varierar skelettdelarnas ihåligheter. Exempelvis pingvinen som inte flyger överhuvudtaget har inte några rörformade skelettdelar medan stora glidflygande fåglar har flest.

De rörformade skelettdelarna är inte helt ihåliga utan förstärks ytterligare med en form av fackverksstruktur, en form av snedställda mellanväggar.

Lgr11 centralt innehåll

Biologi

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.

Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin

 

Teknik

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.