Fettlager

Utt-0804

Under huden på oss däggdjur finns ofta en hel del fett lagrat! Fett av olika slag har hos dessa djur många mycket viktiga funktioner.

Av nedanstående påståenden är 3 sanna och 1 falskt.
Ange vilket påstående som är falskt!

Rätt svar Fråga: Fettlager

C. Fettet minskar friktionen mot underlaget vid förflyttning, t.ex. då djuret springer.

Kommentar

Fett har väldigt många olika roller i människokroppen. Dels bildas fetter i kroppen där det fungerar som ett effektivt sätt att lagra energi till senare användning; dels fungerar de som lösningmedel för olika ämnen som ej lätt löser sig i vatten (t.ex. vissa vitaminer). I vår kost bör fett, enl. Nordiska rådets rekommendationer, stå för ca 1/3 av energiintaget.

Förutom att vara en viktig form av energilager som kan omformas till värme fungerar ett yttre skikt av fettrik vävnad som isolering mot kyla (pingviner, sälar och valar är bra exempel) (alt D).

Sälar och valrossar är också bra exempel på djur som rör sig mellan vatten- och landmiljön och då en hård sådan (t.ex. is eller sten) och där då den fettrika vävnaden fungerar som god stötdämpare som skyddar de inre organen (alt B).

Utseendet hos honor och hanar hos olika djurarter är ofta viktiga signaler för parbildning och fortplantning. Då kan t.ex. storlek och form på kroppsdelar vara signaler som säger att man kan bli en god förälder. Hos Sanfolket som lever i Kalahariöknen är en stor och fettrik stuss en signal att kvinnan har stora energilager och kan ta hand om sitt barn bra och anses därmed attraktiv. Fettvävnaden i kvinnans bröst behövs ej alls för mjölkproduktionen (gorillor och schimpanser har inga stora bröst) varför de i många kulturer blivit en attraktionssignal, men som knappast har en återkoppling till god överlevnadsförmåga (alt A).

Däremot finns det inga djur som utnyttjar fett för att minska friktionen mot underlaget då de springer. När man springer vill man istället ha ett så gott grepp (hög friktion) som möjligt (alt C). Fettartade ämnen används dock som smörjmedel i olika system då friktionen skall minskas.

Lgr11 centralt innehåll

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.