Fästligt värre

Re1-0702

Det finns många sätt att foga ihop material eller reparera något som gått sönder. Vad man ska välja kan bli komplicerat. Beroende på användningsområdet måste man ta ställning till:
ska man kunna ta isär materialet igen?
– blir sammansättningen stark?
– blir det dyrt?
– behövs det stor vana?
– går det fort?
– är det miljövänligt mm?

Med hjälp av lämpliga verktyg och material kan man oftast lösa problemet på ett bra sätt. Framför er har ni ett antal verktyg och material som ska paras ihop med det material det är bäst lämpat för. Det finns inga krav på att sammanfogningen ska gå att ta isär.

Ni har tillgång till dessa verktyg och material Dessa saker ska sammanfogas eller repareras

1

Hammare och spik  Re1-0702

A

Elektriska ledningar

2

Lödkolv och lödtenn

B

Trasigt glas

3

Popnitverktyg och popnitar

C

Skinnbitar

4

UV-lim (lim som härdar med hjälp av UV-ljus)

D

Papper

5

Limstift

E

Träbitar

6

Trekantig nål med
grov tråd

Rätt svar Fråga: Fästligt värre

1 – E
2 – A
4 – B
5 – B
6 – C

3 har inget lämpligt material att sammanfoga

Kommentar

Trasigt glas kan sammanfogas med cyanoakrylatlim, vilket dock kan vara rätt svårt. En relativt ny sammanfogningsmetod för glas som gått sönder är limning med UV-härdande lim. Förutsättningen är dock att glaset släpper igenom tillräckligt med UV-ljus för att härdningen ska kunna ske.

Trä kan också sammanfogas med skruv, skruv och mutter, trälim mm.

Papper kan häftas samman, limmas, tejpas ihop mm.

Skinn kan limmas med speciallim, sys, häftas ihop med klammer, mm.

Elektriska ledningar kan lödas ihop, sammanfogas med hylsa och krymptång, skruvas samman, mm.

Med popnittång kan man även nita fast muttrar eller skruvar.

Lgr11 centralt innehåll

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.