Farliga tillsatser

Utt1813

Utt1813-Farliga tillsatser

Det talas ibland om risker med att blanda in antibiotika i djurfoder i förebyggande syfte. Varför skulle det kunna vara farligt?

Rätt svar Fråga: Farliga tillsatser

d) Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika så att vissa sjukdomar blir svåra att behandla.

Kommentar

Allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika, vilket kan leda till att antibiotika blir en allt mer overksam medicin.
Antibiotikaresistens innebär att bakterien kan ”försvara sig” mot antibiotikan. Möjligheten att försvara sig uppstår genom en mutation i bakteriens arvsmassa. Denna mutation kan ge bakterien förmåga till olika typer av försvar, till exempel att kunna pumpa ut antibiotikan ur sig själv, eller att hindra den att fästa på cellväggen, eller att bilda ämnen som bryter ner antibiotikan till ämnen som är ofarliga för bakterien. För att undvika antibiotikaresistens bör man inte använda antibiotika annat än när det verkligen behövs.

Lgr11 centralt innehåll

Natur och samhälle

  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa

  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.