Energispar

Utt-9607

Helena tar ut en stek som väger 2 kg ur sin frysbox. Hon vill tina den innan hon lagar den. Eftersom hon är miljömedveten – särskilt när det gäller energifrågor – har hon drivit det till en sport att spara så mycket energi som möjligt. Hennes hus är eluppvärmt. Det är ganska kallt ute men inte frost. Frågan är nu på vilket sätt hon skall tina steken för att spara mest energi?

Rätt svar Fråga: Energispar

D. Hon lägger den att tina utomhus.

Kommentar

Saknas

Lgr11 centralt innehåll

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.