Energi till kroppen

Utt-0507

Maten vi äter varje dag har en hel serie olika funktioner. Den skall förse oss med de byggstenar som krävs för att bygga upp kroppen. Den skall också ge oss den energi som krävs för det vardagliga arbetet men även innehålla de delar som behövs för att vår ämnesomsättning skall fungera.
Vilken av följande typ av ämnen i kosten är viktigast för att tillföra kroppen den energi vi dagligen använder ?

Rätt svar Fråga: Energi till kroppen

C. Kolhydrater från mjöl av säd t.ex i pasta.

Kommentar

Vitaminer och mineraler av fler olika typer behöver vår kropp för att ämnesomsättningen skall fungera klanderfritt. De tillför således ingen energi men ser till att energin kan utnyttjas fullt ut. Saknas vissa vitaminer eller mineraler får vi olika bristsjukdomar. Vitaminerna är endera vatten- eller fettlösliga varför det är viktigt att båda typerna kan tillföras via kosten.

Vatten är visserligen ytterst viktigt för kroppen och vi kan känna oss piggare av att dricka vatten men vattnet tillför ingen kemiskt bunden energi som kan frigöras av kroppen.

Kolhydrater från mjöl är den allra viktigaste källan till energi för kroppen. Den viktigaste kolhydraten i mjöl är stärkelse. När stärkelsen brytits ner till koldioxid och vatten har all den kemiska energien som bands genom fotosyntes frigjorts. Hur effektivt och snabbt detta går i kroppen beror av hur lätt kolhydraterna kan attackeras – är det finfördelat går det snabbt; är det grovt tar det längre tid.

Två viktiga typer av kost nämns ej i texten, fetter och proteiner. Fetter är livsnödvändiga i alla celler men även ett sätt att lagra överskottsenergi i organismerna. Fetter och oljor är därför viktiga i kosten men skall vara av rätt typ och ej i övermåttan. Proteiner behövs framförallt som byggstenar och i ämnesomsättningen i kroppen. Är speciellt viktigt under tillväxtfaser. Proteinkällor som är viktiga är kött av olika slag och ägg men även sädesslag innehåller en hel del protein.

Lgr11 centralt innehåll

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.