Energi att spara? Lågenergilampor

Utt-9903

Från leverantörer av elektrisk energi har följande information hämtats:
MÅNGA KRONOR ATT SPARA
Se här vad du kan spara när du byter en vanlig 60W glödlampa mot en 11W lågenergilampa! Tabellen bygger på en belysning som ska räcka i 10.000 timmar (3 timmar per dygn i 10 år). En lågenergilampa håller ungefär lika länge som tio vanliga glödlampor.
Du kan alltså spara ca 250 – 300 kr bara genom att byta ut en enda vanlig glödlampa mot en lågenergilampa!

tabell 2

 

Frågan: Hur stor blir besparingen i kronor per år för en familj som byter ut fyra vanliga glödlampor mot fyra lågenergilampor under de förutsättningar som gäller ovan?

Rätt svar Fråga: Energi att spara? Lågenergilampor

C 100-120 kr/år

Kommentar

Om man byter ut 1 glödlampa till en lågenergilampa sparar man 250-300 kr på 10 år. Byter man 4 lampor så sparar man alltså 1000-1200 kr på 10 år vilket innebär en besparing på 100-120 kr per år.

Lgr11 centralt innehåll

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.