En viktig uppgift

RiF-0706

På grund av ett förargligt misstag så vägdes inte brickorna före monteringen och nu sitter muttrarna ohjälpligt fast.

 

RiF-0706

Lagen får nu fram följande material för att kunna lösa problemet med brickornas vikt:

RiF-0706-2

Med hjälp av digitalvåg och kalkylator ska lagen ta reda på vad en (1) bricka väger. Beskriv också ert tillvägagångssätt !

Rätt svar Fråga: En viktig uppgift

A. En bricka väger 11,8 gram.

B. Domarna bedömer lagens resonemang. Se kommentar!

Kommentar

Olika strategier kan användas men bör utnyttja så få vägningar och beräkningar som möjligt.
En snabb variant kan vara:
1 – väg skruven med en mutter + skruven med tre muttrar;
2 – dividera med 2 och man har vikten av en skruv med två muttrar;
3 – väg skruven med brickor och två muttrar;
4 – subtrahera resultatet från moment 2 och man får vikten av två brickor;
5 – dividera med 2 och en brickas vikt är beräknad!

Två vägningar och tre beräkningar totalt.

De skruvar, muttrar och brickor som använts har varit M12 vilket ingår i det metriska systemet, SI-systemet. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=26164900
bult, ogängad stång eller pinne, avsedd att sammanfoga maskindelar e.d. med. Jfr skruv.
skruv (medellågty. schruve, ett ord av oklart ursprung), samlingsnamn på fästelement av stål eller annan metall, vars främsta kännetecken är en helt eller delvis (höger)gängad, cylindrisk eller svagt konisk, oftast långsmal, kropp med huvud (skalle) i den ogängade ändan.
Genom att vrida gängan in i mjukare gods eller invändig gänga (mutter), åstadkoms önskad klämkraft. Maskinskruv har cylindrisk gänga, träskruv konisk gänga. Cylindrisk plåtskruv med trubbig spets har en särskilt vass utvändig gänga, som kan skära ut en invändig gänga även i hårt gods. Skruven dras åt resp. lossas genom att man anbringar ett vridmoment på huvudet, som för detta ändamål är ut- eller invändigt sexkantigt, eller har spår för platt- eller stjärnskruvmejsel, den senare med ett flertal standardiserade utföranden.
Skruven är en av de klassiska enkla maskinerna. Att skruvar användes redan i det antika Rom visar fynd som gjorts i Pompeji.
Ämnesklassning: Fästdetaljer2007-05-11 Källa Nationalencyklopedin

Lgr11 centralt innehåll

Matematik/Problemlösning