Elektronikguld

Kval-1105

Guld används ofta som del i elektroniska kretsar.
Vad är den viktigaste anledningen till detta, förutom att guld leder elektricitet?

Rätt svar Fråga: Elektronikguld

C. Guld har god motståndskraft mot korrosion (”rost”).

Kommentar

Visserligen ser guld vackert ut, men det är inte anledningen till att det används i elektroniska kretsar. Inte heller guldets hårdhet (det är inte hårt, utan mjukt), eller pris (det är dyrt, och kan inte göra tillverkningen billigare) är anledningen.
Däremot har guldet väldigt stor motståndskraft mot korrosion. Korrosion av en metall innebär att den förstörs genom reaktioner med andra ämnen, vanligen syre (oxidation). Begreppet ”rost” används egentligen bara om oxidation av järn, men även andra ämnen kan korrodera. Guld reagerar inte alls med syre, och ger därför ett väldigt bra skydd mot korrosion. Detta betyder inte att guld inte alls korroderar, till exempel kan guld reagera med aluminium och bilda en legering (lila guld), som kan kortsluta elektriska kretsar där både guld och aluminium ingår. Men denna process är ett betydligt mindre problem än korrosion av andra komponenter i kretsen.

Lgr11 centralt innehåll

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.