Drönare

Utt1612

drönare2

En vanliga modell av små radiostyrda flygande luftfarkoster, så kallade drönare, har fyra propellrar och kallas för quadcopter.

 

Vad är största fördelen med just fyra propellrar?

Rätt svar Fråga: Drönare

d) Propellrarna snurrar parvis åt olika håll vilket hindrar att hela drönaren snurrar runt.

Kommentar

Multikoptern utnyttjar två grundprinciper: lyft och vridmoment.

En traditionell helikopter har en stjärtrotor för att inte själva kroppen skall rotera när huvudrotorn roterar. Detta är p.g.a. Newtons tredje lag som lyder: två kroppar som verkar på varandra med krafter utsätter varandra för lika stora men motsatt riktade krafter. En multikopter använder propellrar som roterar i motsatt riktning för att hålla sig stabil när propellrarna roterar.(Audronis, 2014)

Building Multicopter Video Drones[Kindle version] Packt Publishing. Tillgänglig: <https://www.packtpub.com/hardware-and-creative/building-multicopter-video-drones>

Lgr11 centralt innehåll

  • Styr och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.