Doftspridning

Utt-1515

Parfym består av olika typer av kemikalier och används för att man ska dofta gott. Vilket av följande påståenden är sant?

Rätt svar Fråga: Doftspridning

A) Doftämnena är lättflyktiga ämnen som avdunstar från kroppen och sprids i omgivningen.

Kommentar

Doftämnena är lättflyktiga. Temperatur och vind påverkar hur pass lätt de avdunstar från kroppen.

Lgr11 centralt innehåll

Kemin i vardagen och samhället

  • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.