Dödlig grund

Utt1614

Utt16-14-Dödlig grund

Uran i berggrunden kan omvandlas till cancerframkallande radongas som kan tränga in i hus. Radon är radioaktivt och sönderfaller så att hälften av radonet har försvunnit inom fyra dagar. Hur kan du skydda dig om du flyttar in i ett hus som står på uranhaltig berggrund?

Rätt svar Fråga: Dödlig grund

c) Ha god ventilation i huset så att radonet vädras ut hela tiden.

Kommentar

Radon är en radioaktiv gas och mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft. Genomsnittssvensken får den största stråldosen från radon i bostaden. Följande åtgärder kan motverka radonproblemen: Radonsug/radonbrunn, Nya friskluftsventiler ökar möjligheten att vädra ut radon. Detta kan innebära att det blir dragigt och känns lite kallare i bostaden. Tätning av grund och rörgenomföringar.

 

http://www.energiradgivningen.se/sites/default/files/root/Faktablad/innemiljo_ventilation_radon_faktablad.pdf