Blu-ray

Utt1602

utt1602-Blu-ray

 

Blu-ray är ett format för digital lagring av stora mängder data på disk.

Varför kallas denna typ av lagring för Blu-ray?

Rätt svar Fråga: Blu-ray

A) Den använder ljusstrålar från en laser av kortvågigt blå-violett ljus.

Kommentar

Blu-ray-skivan kan lagra mer data än en DVD tack vare att den avläses med hjälp av blå-violett i stället för rött laserljus. Den kortare våglängden hos det blåvioletta ljuset gör att informationen kan lagras tätare. Den kan dessutom lagra information flera olika skikt på på skivan. Med två skikt kan den lagra upp till 50GB data att jämföra med DVD som kan lagra 4,7-8,5 GB. Det gör att exempelvis video med högre kvalitet kan lagras på en Blu-ray än på DVD.