Biologisk mångfald

Utt1609

Utt16-xx-biologisk-mångfald

Idag tar man alltmer hänsyn i olika samhällsfunktioner för att bevara den biologiska mångfalden. Vad menas med att bevara den biologiska mångfalden?

Rätt svar Fråga: Biologisk mångfald

b) Att så många arter som möjligt ska finnas kvar.

Kommentar

Biologisk mångfald står för att det ska finnas en mångfald av organismer, det vill säga många arter. Många individer av en art är bra för den genetiska variationen inom den arten, men det räcker inte med en art för att få biologisk mångfald.

Mutationer sker slumpmässigt och artbildning beror på många faktorer, så att stimulera mutationer så att nya arter uppstår, är inte möjligt att åstadkomma.

Främmande arter, som introducera i befintliga ekosystem rubbar ekosystemets balans, troligtvis i negativ riktning. Bidrar alltså inte till den biologiska mångfalden.