Bärnsten

Re2-9903

Eléktron är grekiska för bärnsten, vilket har fått ge namn åt företeelser som elektricitet och elektron. Elektricitet upptäcktes just med hjälp av bärnsten av Thales och Miletos omkring år 600 före Kristus. Bärnsten blir negativt laddat om det gnids mot tyg.

Bärnsten är ett fossilt material med en honungsgul till rödaktigt brun färg och består huvudsakligen av kol (78 %), väte (10 %) och syre (11%). Under lång tid har bärnsten använts till smycken. Ibland kan man se vackra bärnstenssmycken som innehåller forntida insekter, bevarade in i minsta detalj, och många gånger med sin ursprungliga form intakt.

Hur kan sådana bräckliga varelser ha hamnat oskadda inne i en sådan hård substans?

Rätt svar Fråga: Bärnsten

Bärnsten är förstenad barrträdskåda från forntida barrträd. Insekten har fångats i kådan och bakats in när denna flutit ut ur trädet.

Lgr11 centralt innehåll

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.