Autonoma bilar

Utt1811

Utt1811-Autonoma bilar

Flera forskningsprojekt pågår för att utveckla autonoma bilar. Dessa bilar är självkörande och styrs av en dator istället för en människa. Vad är nödvändigt för att kunna göra en bil helt självkörande i den vanliga trafiken?

Rätt svar Fråga: Autonoma bilar

c) Sensorer i bilen som registrerar omgivningen.

Kommentar

För att en dator ska kunna ersätta människan som förare i en bil måste datorn få tillgång till samma information som föraren normalt får med sin syn och andra sinnen. Exempelvis måste datorn ha information om andra trafikanter, fotgängare, vilda djur, trafikmärken, m.m. i sin omgivning. Det finns många olika typer av sensorer, t.ex. kamera, radar, lidar, sodar, som kan användas för att samla in denna information. Mycket forskning och även praktiska försök pågår på många håll runt om i världen.

Lgr11 centralt innehåll

  • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem, överföring och kontroll av kraft och rörelse