Låt på väg

Utt-1501

Då du spelar en låt på Spotify har signalen färdats en lång väg.På vilket sätt har den digitala informationen absolut inte överförts?

Utt-1501_Låt på väg

Rätt svar Fråga: Låt på väg

A) Som ultraljud mellan elektroniska komponenter.

Kommentar

Information till en dator kan färdas på många sätt. Om du har ett trådlöst nät där du spelar upp låten så har man elektromagnetiska vågor i rummet som för över informationen till datorns mottagare. Informationen har även färdats i kablar. Det finns två huvudtyper av kablar, elektriska kablar som leder strömpulser där strömpulserna bildar ett mönster av ettor och nollor som datorn sedan avkodar till musik.  Ibland används även fiberkablar, där det är ljus och inte elektrisk ström som för fram informationen. Ultraljud som bland annat används inom sjukvården används däremot inte för överföring av data.

Lgr11 centralt innehåll

  • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.