1800-talsuppfinning

Utt-9814

Under slutet av 1800-talet började många kvinnor att arbeta utanför hemmet.

Utt-9814

Vilken teknisk uppfinning var den mest bidragande orsaken till detta?

Rätt svar Fråga: 1800-talsuppfinning

C. Skrivmaskinen

Kommentar

Teknikhistoria är en intressant gren av den historiska vetenskapen, eftersom den kan ge en del förklaringar till sådant som skett i samhället. Denna frågan är ett exempel på detta. Det rätta svaret är skrivmaskinen (C). Alla de andra företeelserna har också haft en viktig inverkan på samhällets utveckling under slutet av 1800-talet – dock inte datorn, som kommit mycket senare.

Lgr11 centralt innehåll

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.